ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა III საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში 27-30 ნოემბერი, 2019
მნიშვნელოვანი თარიღები

მნიშვნელოვანი თარიღები:

რეგისტრაცია – 15 მაისი – 15 აგვისტო,2019;

მიღებული თეზისების რეცენზირება – 15 აგვისტო – 15 სექტემბერი, 2019;

ინფორმაციას მონაწილეობის შესახებ მიიღებთ 2019წლის  15 ოქტომბრამდე;

მოხსენების სრული ტექსტის გამოგზავნის ბოლო ვადა – 1 ნოემბერი, 2019;

სარეგისტრაციო თანხის გადახდის ბოლო ვადა – 1 ნომბერი, 2019 (სიმპოზიუმის პროგრამაში მოხსენების ჩართვის შემთხვევაში);

პროგრამაში ცვლილებების შეტანის ბოლო ვადა – 15 ნოემბერი, 2019;

სიმპოზიუმის მონაწილეთა ნაშრომების კრებულისთვის მომზადებული მოხსენების სრული ტექსტის გამოგზავნის ბოლო ვადა – 1 დეკემბერი, 2019;

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ დაგვიანებით გამოგზავნილი თეზისები არ მიიღება.