ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა III საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში 27-30 ნოემბერი, 2019
სარეგისტრაციო გადასახადი

სიმპოზიუმში მონაწილე მომხსენებელთათვის განსაზღვრული სარეგისტრაციო  

გადასახადი (თანხმობის წერილის მიღების შემდეგ):  

ქართველი მომხსენებლებისთვის – 60ლარი;

უცხოელი მომხსენებლებისთვის – 60 ევრო;

ქართველი თანაავტორობისათვის (ორი თანაავტორი) – 80 ლარი;

უცხოელი თანაავტორებისათვის – 80 ევრო;

 სარეგისტრაციო თანხაში შედის:

 სიმპოზიუმის გახსნის ცერემონიაზე დასწრება – 27 ნოემბერი, 2019;

  • სიმპოზიუმის ყველა სესიაზე დასწრება – 27-30 ნოემბერი, 2019;
  • სიმპოზიუმის პროგრამა, სიმპოზიუმის მასალები, სიმპოზიუმის მოხსენებათა კრებული, სერტიფიკატი;
  • ხემსი;
  • საუნივერსიტეტო ტური;
  • სიმპოზიუმის დღეებში (4 დღე – 3 ღამე) უცხოელი მომხსენებლების თსუ საერთო საცხოვრებლით უზრუნველყოფა.

 

  სიმპოზიუმის პროგრამაში მოხსენების  ჩართვის შემდეგ, გთხოვთ, 201წლის 10 ნოემბრამდე დაფაროთ სარეგისტრაციო გადასახადი

საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები:

ანგარიში ეროვნულ ლარში (GEL): 

სსიპივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი204864548;

მიმღების დასახელება – ხაზინის ერთიანი ეროვნული ანგარიში;

მიმღები ბანკი –  სახელმწიფო ხაზინა;

ბანკის კოდი – TRESGE22;

მიმღების ანგარიში / სახაზინო კოდი708967253.

 გადარიცხვისას მიუთითეთ:

  1. მომხსენებლის სახელი, გვარი;
  2. ახალგაზრდა მეცნიერთა III საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში.