ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა III საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში 27-30 ნოემბერი, 2019
ახალგაზრდა მეცნიერთა I საერთაშორისო სიმპოზიუმის პროგრამა და თეზისები

ახალგაზრდა მეცნიერთა I საერთაშორისო სიმპოზიუმის პროგრამა

 

 

ახალგაზრდა მეცნიერთა I საერთაშორისო სიმპოზიუმის თეზისები