ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა III საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში 27-30 ნოემბერი, 2019
ახალგაზრდა მეცნიერთა II საერთაშორისო სიმპოზიუმის პროგრამა და თეზისები

ახალგაზრდა მეცნიერთა II საერთაშორისო სიმპოზიუმის პროგრამა

 

ახალგაზრდა მეცნიერთა II საერთაშორისო სიმპოზიუმის თეზისები