ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა V საერთაშორისო ინტერდისციპლინური სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
უშუალო საუბრების სერია #1: შეხვედრა პროფ. ებერჰარდ ზაუერთანუშუალო საუბრების სერია #2: შეხვედრა დოქტორ პოლ ვოდსვორთთან

 უშუალო საუბრების სერია #3: შეხვედრა დოქტორ ემანუელ ინტალიატასთან