ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
კონტაქტი

საორგანიზაციო კომიტეტის კოორდინატები:


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსი,  ჭავჭავაძის გამზ. #1. ოთახი N 204, თბილისი, საქართველო.


საკონტაქტო პირები: დავით ნასყიდაშვილი, ნათია ფუტკარაძე და გიორგი ჯღარკავა.


ელ.ფოსტა: isysh@tsu.ge

სოციალური მედია:

 

facebook logo-ის სურათის შედეგი @ISYSHsymposiums 

 

twitter icon-ის სურათის შედეგი @isyshtsu