ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა III საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
მნიშვნელოვანი თარიღები

რეგისტრაცია – 20 მაისი – 15 სექტემბერი, 2019;
მიღებული თეზისების რეცენზირება – 20 მაისი – 30 სექტემბერი, 2019;
ინფორმაციას მონაწილეობის შესახებ მიიღებთ 2019 წლის  7 ოქტომბრამდე;
მოხსენების სრული ტექსტის გამოგზავნის ბოლო ვადა – 9 ნოემბერი, 2019;
სარეგისტრაციო თანხის გადახდის ბოლო ვადა – 15 ნოემბერი, 2019 (სიმპოზიუმის პროგრამაში მოხსენების ჩართვის შემთხვევაში);
პროგრამაში ცვლილებების შეტანის ბოლო ვადა – 15 ნოემბერი, 2019;
სიმპოზიუმის მონაწილეთა ნაშრომების კრებულისთვის მომზადებული მოხსენების სრული ტექსტის გამოგზავნის ბოლო ვადა – 16 დეკემბერი, 2019;
 გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ დაგვიანებით გამოგზავნილი თეზისები არ მიიღება.