ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა III საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
trhg

JoVE არის მსოფლიო ლიდერი სამეცნიერო ვიდეო-რესურსების პროდუსერებისა და გამოცემის სფეროში, რომლის მისია კვლევისა და განათლების ხელშეწყობა მეცნიერების, მედიცინისა და საინჟინრო (STEM) დისციპლინების დარგში.
კომპანია დაფუძნდა 2006 წელს დიდ ბრიტანეთში და ფლობს 10.000 ვიდეო დოკუმენტს, რომლებიც ნათლად აჩვენებენ უმაღლესი რანგის კვლევით ინსტიტუტებში ჩატარებულ ექსპერიმენტებს.
JoVE რეცენზირებადი ვიდეო მასალების ჟურნალის პირველი და ერთადერთი გამომცემელი კომპანიაა, რომლის იმპაქტ ფაქტრი (IF) STEM დისციპლინებში აღწევს 1184.
ვიდეო ჟურნალი ( Video Journal) შედგება 13 დამოუკიდებელი სექციისგან.
სამეცნიერო განათლების მიმართულება (Science Education) შედგება 9 სექციისგან და მიზნად ისახავს სტუდენტებთან მუშაობის ეფექტიანობის ამაღლებას.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა მიიღო აღნიშნულ მასალებზე საცდელი წვდომის უფლება 2019 წლის 21 მაისამდე, ასევე, შესაძლებელია, საკუთარი სამეცნიერო-კვლევითი და საგანმანათლებლო ვიდეომასალების წარდგენაც.
დეტალური ინფორმაციისთვის მიმართეთ თსუ ბიბლიოთეკის ინფორმაციული ტექნოლოგიების განყოფილებას: teimuraz.kancheli@tsu.ge