ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა III საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
საორგანიზაციო კომიტეტი:

სამეცნიერო კომიტეტი:

 

ივანე მჭედელაძე

სიმპოზიუმის თავმჯდომარე, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის უკრაინისტიკის ინსტიტუტის სპეციალისტი, ფილოლოგიის დოქტორი;

 

ნინო კვირიკაშვილი

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, დოქტორანტი;

 

თეა ქამუშაძე

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, ანთროპოლოგიის დოქტორი;

  გიორგი ჯღარკავა

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტი;
 

სოფიო თოთიბაძე

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტი;

  ელენე ლურსმანაშვილი

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტი