ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
პროგრამა და თეზისები

სიმპოზიუმის ჩატარების თარიღი:  27-29 მაისი, 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თეზისების გამოგზავნის ბოლო ვადა –  15 ივლისი, 2021;
მიღებული თეზისების რეცენზირება  – 15 აგვისტო, 2021;
ინფორმაციას მონაწილეობის შესახებ მიიღებთ 2021 წლის  15 აგვისტომდე;
მოხსენების სრული ტექსტის გამოგზავნის ბოლო ვადა – 30 სექტემბერი, 2021;

სარეგისტრაციო თანხის გადახდის ბოლო ვადა – 20  თებერვალი, 2022 (სიმპოზიუმის პროგრამაში მოხსენების ჩართვის შემთხვევაში);

პროგრამაში ცვლილებების შეტანის ბოლო ვადა – 15 მარტი, 2022;


სიმპოზიუმის მონაწილეთა ნაშრომების კრებულისთვის მომზადებული მოხსენების სრული ტექსტის გამოგზავნის ბოლო ვადა – 15 მარტი, 2022;

თეზისების მოცულობა:  400-500 სიტყვა;

 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთრომ  დაგვიანებით გამოგზავნილი თეზისები არ მიიღება.