ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა V საერთაშორისო ინტერდისციპლინური სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
პროგრამა და თეზისები

სიმპოზიუმის პროგრამა და თეზისები გამოქვეყნდება მოგვიანებით.