ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა V საერთაშორისო ინტერდისციპლინური სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
Prof. Frank Jacob about ISYSH-5 / პროფ. ფრენკ ჯეიკობი თსუ V ინტერდისციპლინური სიმპოზიუმის შესახებ

 უშუალო საუბრების სერია: შეხვედრა სიმპოზიუმის თავმჯდომარესთან, დოქტორანტ დავით ნასყიდაშვილთან და არქეოლოგიის დოქტორ პოლ ვოდსვორთთან

 უშუალო საუბრების სერია: შეხვედრა სიმპოზიუმის თავმჯდომარესთან, დოქტორანტ დავით ნასყიდაშვილთან და არქეოლოგიის დოქტორ ემანუელე ინტალიატასთანუშუალო საუბრების სერია: შეხვედრა სიმპოზიუმის თავმჯდომარესთან, დოქტორანტ დავით ნასყიდაშვილთან და არქეოლოგიის დოქტორ, პროფ. ებერჰარდ ზაუერთანუშუალო საუბრების სერია: ნათია ფუტკარაძე, როზა კლარკი და სუზან კოლინზი დოისა და ქროსრეფის შესახებ / Colloquial meeting series Natia Putkaradze, Rosa Clark and Susan Collins About Crossref and DOIთსუ კულტურის კვლევების ინსტიტუტის თანამშრომლები (პროფ. ნინო ჩიქოვანი, ასოც. პროფ. ივანე წერეთელი, ასოც. პროფ. ქეთევან კაკიტელაშვილი, ასოც. პროფ. ირაკლი ჩხაიძე) ასოც. მუშაობენ მომავალი სიმპოზიუმის კონცეფციასა და ფორმატზეპროფ. სტივენ ფ. ჯონსი ახალგაზრდა მეცნიერთა V საერთაშორისო ინტერდისციპლინური სიმპოზიუმის შესახებ / Professor Stephen F. Jones about V International Interdisciplinary Symposium