ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
ახალგაზრდა მეცნიერთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმის თეზისები

ახალგაზრდა მეცნიერთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმის თეზისები გამოქვეყნდება მოგვიანებით.