ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
სამეცნიერო კომიტეტი

 

ნანა გაფრინდაშვილი – პროფესორი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი;

ვახტანგ ლიჩელი – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი;

დარეჯან გარდავაძე – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;

ეკატერინე ნავროზაშვილი – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი;

გიორგი ალიბეგაშვილი – საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;

ზაალ აბაშიძე – კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორი, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი;

პოლ ვორდსვორთი  არქეოლოგიის დოქტორი, ოქსფორდის უნივერსიტეტის მეცნიერ-თანამშრომელი;

ებერჰარდ ზაუერი  არქეოლოგიის დოქტორი, ედინბურგის უნივერსიტეტის პროფესორი;

ემანუელე ინტალიატა – ურბანული ქსელის ევოლუციების ცენტრის მკვლევარი, დანიის ორჰუსის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი.