ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა V საერთაშორისო ინტერდისციპლინური სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
საორგანიზაციო კომიტეტი:

ირაკლი ჩხაიძე, ივანე წერეთელი, ქეთევან კაკიტელაშვილი, ნათია ფუტკარაძე, ირინა ნოზაძე.