ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
საორგანიზაციო კომიტეტი:

 

 

დავით ნასყიდაშვილი

სიმპოზიუმის თავმჯდომარე, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის არქეოლოგიის ინსტიტუტის სპეციალისტი, დოქტორანტი

ნათია ფუტკარაძე

სიმპოზიუმის თანათავმჯდომარე, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვეული პედაგოგი, ფილოლოგიის დოქტორი

 . გიორგი ჯღარკავა

სიმპოზიუმის თანათავმჯდომარე, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტი
 

სოფიო თოთიბაძე

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტი

  ელენე ლურსმანაშვილი

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტი

სოფო ჩხატარაშვილი,

თსუ უკრაინისტიკის კათედრის სპეციალისტი,

ფილოლოგიის დოქტორი

 

 

თამარ მღებრიშვილი  

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტი

 
 

 

 

 

მარიამ ჭიკაძე

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტი

 

 

 ნინო თავართქილაძე

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,

არქეოლოგიის მიმართულების დოქტორანტი