ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა III საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში 27-30 ნოემბერი, 2019
სიმპოზიუმის სამეცნიერო კომიტეტი
 • ნანა გაფრინდაშვილი – პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი, პროფესორი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი;
 • გოჩა ჯაფარიძე – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი;
 • დარეჯან გარდავაძე – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;
 • დარეჯან თვალთვაძე – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი;
 • ეკატერინე ნავროზაშვილი – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი;
 • ზვიად ცხვედიანი – აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;
 • თამარ მოსიაშვილი – ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელოვნებისა და მეცნიერების ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;
 • ზაალ აბაშიძე – საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი, კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორი;
 • გიორგი ალიბეგაშვილი – საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
 • რეუვენ ენოხი – არიელის უნივერსიტეტი, ისრაელის მემკვიდრეობის დეპარტამენტის პროფესორი, ისრაელი;
 • იასუჰირო კოჯიმა  – ტოკიოს უცხო ენათა ინსტიტუტი, იაპონია;
 • ბერნარ უტიე  – სამეცნიერო კვლევათა საფრანგეთის ეროვნული ფონდის წევრი, საფრანგეთი.