ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
ჩვენ შესახებ

  ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო სიმპოზიუმის ჩატარების იდეა  ქალბატონ ეკატერინე ნავროზაშვილს —  ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელს ეკუთვნის.

 2017 წლის 20-23 ნოემბერს თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ორგანიზებით, გაიმართა ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო სიმპო-ზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში (თავმჯდომარე – ნინო პოპიაშვილი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, ფილოლოგიის დოქტორი). სიმპოზიუმში მონაწილეობდა 150-მდე დოქტორანტი და ახალგაზრდა მეცნიერი როგორც საქართველოს, ისე უცხოეთის სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლიდან, მათ შორის, კემბრიჯის, პარიზის, პრაღის, ლისაბონის, ტარტუს, თეირანისა და სხვა უნივერსიტეტებიდან და კვლევითი ცენტრებიდან. ახალგაზრდა მეცნიერთა I საერთაშორისო სიმპოზიუმი მიეძღვნა თარგმანისა და ლიტერატურული ურთიერთობების კვლევის ისტორიას, აქტუალურ საკითხებსა და თანამედროვე გამოწვევებს. 

 2018 წლის 14-17 ნოემბერს  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა მეორედ უმასპინძლა ჰუმანიტარული მეცნიერებების შესწავლით დაინტერესებულ ახალგაზრდა მკვლევრებს. ახალგაზრდა მეცნიერთა II საერთაშორისო სიმპოზიუმი  მიეძღვნა პირველი ქართული უნივერსიტეტის დაარსების 100 წლის იუბილეს (თავმჯდომარე ­– თეა ქამუშაძე, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, ანთროპოლოგიის დოქტორი). სიმპოზიუმის ფარგლებში იმუშავეს დარგობრივმა და თემატურმა სექციებმა, მოეწყო მრგვალი მაგიდა და სადისკუსიო ფორუმები, გაიმართა არაერთი სამუშაო შეხვედრა. მსგავსად პირველი სიმპოზიუმისა, 2018 წელიც გამოირჩეოდა მონაწილეთა დიდი რაოდენობით; კერძოდ, სიმპოზიუმზე მოხსენებით წარსდგნენ როგორც თსუ დოქტორანტები, ისე ახალგაზრდა მეცნიერები დედაქალაქის სხვა უნივერსიტეტებიდან (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კავკასიის უნივერსიტეტი, ქართული უნივერსიტეტი და სხვ.) და რეგიონებიდან, ასევე საზღვარგარეთიდან (გერმანიის, ესტონეთის, იტალიის და სხვა უნივერსიტეტებიდან).

 2019 წლის 27-30 ნოემბერს თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტმა ტრადიციულად უმასპინძლა ახალგაზრდა მეცნიერთა რიგით III  საერთაშორისო  სიმპოზიუმს, რომელიც გაიმართა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით (სამეცნიერო ხელმძღვანელი - ნანა გაფრინდაშვილი, პროფესორი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი; სიმპოზიუმის კოორდინატორი - ივანე მჭედელაძე, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის უკრაინისტიკის ცენტრის სპეციალისტი, ფილოლოგიის დოქტორი). სიმპოზიუმის ძირითადი მიმართულება იყო აღმოსავლეთმცდონეობის სწავლებისა და კვლევის ასწლოვანი ისტორია საქართველოში და დარგის განვითარების თანამედროვე ტენდენ-ციები მსოფლიოში.

     ახალგაზრდა მეცნიერთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი გაიმართება 2021 წლის 22-29 მაისს. სიმპოზიუმის ძირითადი მიმართულებაა არქეოლოგიის კვლევის მრავალწლიანი ისტორია თსუ-ში და დარგის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები მსოფლიოში. არქეოლოგია თსუ-ში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დარგს წარმოადგენს, ყოველწლიურად იზრდება დაინტერესება უცხოელთა მხრიდან, რაც, ცხადია, გზას უხსნის საერთაშორისო პროექტებსა და თანამშრომლობას. თსუ-ს პროფესორებისა და სტუდენტების აქტიური სამეცნიერო ჩართულობის ფონზე, უფრო და უფრო იხვეწება კვლევის თანამედროვე მეთოდები არქეოლოგიაში. თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით თსუ-ს მიერ განხორციელებული აღმოჩენები მეტად მნიშვნელოვანი გახდა საერთაშორისო სამეცნიერო წრისთვის.  აქედან გამომდინარე, წლევანდელი სიმპოზიუმის კონკრეტულ მიზანს წარმოადგენს არქეოლოგიის აქტუალური საკითხების კვლევა-წარმოჩენა და თანამედროვე მეთოდების გაზიარება დარგში არსებული უახლესი საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით. სიმპოზიუმის ფარგლებში იმუშავებს დარგობრივი და თემატური, ინტერდისციპლინური სექციები, მრგვალი მაგიდა და სადისკუსიო ფორუმები, გაიმართება პლენარული მომხსენებლების საჯარო ლექციები, როგორც ფორმალური, ისე არაფორმალური ხასიათის განსხვავებული ფორმატის შეხვედრები.

 

სამეცნიერო კომიტეტი:


ნანა გაფრინდაშვილი – პროფესორი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი;

ვახტანგ ლიჩელი – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი;

დარეჯან გარდავაძე – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;

ეკატერინე ნავროზაშვილი – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი;

გიორგი ალიბეგაშვილი – საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;

ზაალ აბაშიძე – კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორი, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი;

პოლ ვორდსვორთი – არქეოლოგიის დოქტორი, ოქსფორდის უნივერსიტეტის მეცნიერ-თანამშრომელი;

ებერჰარდ ზაუერი  არქეოლოგიის დოქტორი, ედინბურგის უნივერსიტეტის პროფესორი;

ემანუელე ინტალიატა – ურბანული ქსელის ევოლუციების ცენტრის მკვლევარი, დანიის ორჰუსის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი.

 

 

საორგანიზაციო კომიტეტი: 

დავით ნასყიდაშვილი

სიმპოზიუმის თავმჯდომარე, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის არქეოლოგიის ინსტიტუტის სპეციალისტი, დოქტორანტი
ნათია ფუტკარაძე

სიმპოზიუმის თანათავმჯდომარე, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვეული პედაგოგი, ფილოლოგიის დოქტორი
 . გიორგი ჯღარკავა 

სიმპოზიუმის თანათავმჯდომარე, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტი
  სოფიო თოთიბაძე

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტი
  ელენე ლურსმანაშვილი

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტი
სოფო ჩხატარაშვილი,თსუ უკრაინისტიკის კათედრის სპეციალისტი,ფილოლოგიის დოქტორი
  თამარ მღებრიშვილი  თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტი 
     მარიამ კაკაშვილი თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტი 
   ნინო თავართქილაძეთსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,არქეოლოგიის მიმართულების დოქტორანტი