ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა III საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში 27-30 ნოემბერი, 2019
სიმპოზიუმის საორგანიზაციო კომიტეტი

ივანე მჭედელაძე – პროექტის კოორდინატორი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის უკრაინისტიკის ინსტიტუტის სპეციალისტი, ფილოლოგიის დოქტორი

 ნინო კვირიკაშვილი – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, დოქტორანტი

 თეა ქამუშაძე – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, ანთროპოლოგიის დოქტორი

 

 

 გიორგი ჯღარკავა – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტი

 

სოფიო თოთიბაძე – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტი

 

ელენე ლურსმანაშვილი – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტი

 

გიორგი ცაავა – ფოტოგრაფი