ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა V საერთაშორისო ინტერდისციპლინური სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
ძირითადი მომხსენებლები

.     ნინო ჩიქოვანი

ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურის კვლევათა ინსტიტუტის პროფესორი, იუნესკოს ინტერკულტურული დიალოგის კათედრის გამგე. თსუ და იუნესკოს ერთობლივი სამეცნიერო წელიწდეულის „ცივილიზაციური ძიებანი“ სარედაქციო საბჭოს თავმჯდომარე, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის „კულტურა და დიალოგი“ (ბრილის გამომცემლობა) სარედაქციო ჯგუფის წევრი.

ძირითადი კვლევითი ინტერესები: ინტერკულტურული კომუნიკაცია; კულტურები და რელიგიები სამხრეთ კავკასიაში; კოლექტიური მეხსიერება და მეხსიერების პოლიტიკა. მონაწილეობდა ან ხელმძღვანელობდა კვლევით პროექტებს, რომლებიც ხორციელდებოდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის, იუნესკოს, ტემპუსის, გერმანიის აკადემიური გავლის სამსახურის, კობერმის, ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდის, ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ოფისის და სხვ. მხარდაჭერით. 60-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, მათ შორის, 5 მონოგრაფიის ავტორი.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.   ებერჰარდ ზაუერი 

ებერჰარდ ზაუერი არქეოლოგიისა და უძველესი ისტორიის საკითხებს სწავლობდა და იკვლევდა ტუბინგენის, ფრაიბურგისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტებში. 1999-2001 წწ.,  ოქსფორდში მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის დასრულების შემდეგ იგი მიწვეული იყო ლესტერის არქეოლოგიისა და უძველესი ისტორიის სკოლაში. 2001-2003 წწ. იგი დაბრუნდა ოქსფორდში ბრიტანეთის აკადემიის პოსტდოკის  პროექტით. ე. ზაუერი 2003 წლიდან ედინბურგის უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის სკოლის კლასიკური არქეოლოგიის ლექტორია,  იგი 2008 წ. არჩეულ იქნა პროფესორად ამავე სკოლაში. 

ებერჰარდ ზაუერი კოორდინირებულ  საველე სამუშაოებს ატარებდა საქართველოში, დარიალის ხეობაში (2013-2016 წწ, პროფესორ კონსტანტინე ფიცხელაურთან და სხვებთან ერთად), გორგანის კედელზე და ირანში მდებარე სხვა არქეოლოგიურ ადგილებში (2005-2016 წწ. დოქტორ ჯებრაელ ნოქანდეთან, ჰამიდ ომრან რეკავავანთან და სხვებთან ერთად), რომის ციხესიმაგრესა და ქალაქ ალჩესტერში (1996-2004), ბრიტანეთში.

ე. ზაუერის  მონოგრაფიაში „კასპიის კარიბჭეები კავკასიაში“ საფუძვლიანად არის შესწავლილი დარიალის საკითხები (იბეჭდ., 2020, თანაავტ.: ლანა ჩოლოგური და სხვ.); აღნიშნული საკითხები განხილულია მის სხვა შრომებშიც, მათ შორის:  სასანური სპარსეთი (რედაქტ., 2017), სპარსეთის საიმპერატორო ძალა გვიან ანტიკურ ხანაში (2013, ჰამიდ ომრანი რეკავანდისთან და სხვებთან ერთად), ხაზოვანი დედამიწის სამუშაოები, ტომობრივი საზღვარი და რიტუალური ქცევა: ეივს დიჩი რკინის ხანიდან ადრეულ შუა საუკუნეებამდე (2005 წ.), მონეტები, კულტი და კულტურული თვითმყოფადობა: ავგუსტუსის მონეტები, ცხელი წყლები და ადრეული რომაული აბანოები ბურბონ-ლეს-ბაინსში (2005), არქეოლოგია და უძველესი ისტორია: საზღვრების დაშლა (რედაქტ., 2004 წ.), რელიგიური სიძულვილის არქეოლოგია (2003 წ.) და წარმართობის დასასრული (1996).

 

 

 

.   ემანუელე ინტალიატა

ემანუელე ინტალიატა  დანიის ეროვნული კვლევის ფონდის მიერ დაფინანსებული  ურბანული ქსელის ევოლუციების ცენტრის მკვლევარი და ასისტენტ-პროფესორია დანიის ორჰუსის უნივერსიტეტში.

იგი სისტემატურად აქვეყნებს კვლევით ნაშრომებს ციხესიმაგრეებისა და ქალაქთა რომაული საზღვრების ევოლუციის შესახებ; მის სტატიებში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სირიის სტეპს (პალმირა), ჩრდილო-დასავლეთ ანატოლიასა (Tzanica) და დასავლეთ საქართველოს (ლაზიკა).

იტალიატას მონოგრაფიაში „პალმირა ზენობიის შემდეგ” (2018) შესწავლილია იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლის ― პალმირას ისტორია და არქეოლოგია ზენობიის დაცემისა და ომაინთა დინასტიის დაშლის პერიოდში (ახ. წ. 273–750).

იგი თანამშრომლობს ქართველ კოლეგებთან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა (ახალგაზრდა მეცნიერთა მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმის თავმჯდომარე არქეოლოგი დავით ნასყიდაშვილი) და საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში (პროფ. რევაზ პაპუაშვილი) და მათთან ერთად იკვლევს შუა საუკუნეების პერიოდში მდინარე რიონის გასწვრივ ურბანული დასახლების ნიმუშებსა და სავაჭრო ქსელის საკითხებს.