ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა III საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში 27-30 ნოემბერი, 2019
მხარდამჭერები

ახალგაზრდა მეცნიერთა III საერთაშორისო სიმპოზიუმი ტარდება

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით

            

 

 

სიმპოზიუმის მხარდამჭერები არიან:

 

კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

            ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

      საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

 

 

 

 სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი